PASTORAL DE LA SALUT

La Pastoral de la Salut és un grup de voluntaris/es, que es dediquen a visitar a les llars o les residències a les persones amb dificultats de salut. En atenció al que el Senyor ens demana en l'Evangeli i a través del Magisteri de l'Església, de pregar, de vetllar i acompanyar les persones que més necessitat passen en el camp de la salut.

 

Les principals activitats de la Pastoral són:

• Reunió els últims divendres de cada mes al Casal Parroquial; per pregar, reflexionar i programar les activitats pastorals.

• S'ofereix una missa setmanal tots els divendres pels malalts, persones en atur, i altres necessitats de la comunitat.

• Un cop al mes, juntament amb el sacerdot, es porta la comunió a domicili a algunes persones que per malaltia no poden assistir els diumenges a la Santa Missa a la parròquia. La visita es fa els primers dissabtes de cada mes.

• Una o dues vegades a l'any es fa una Missa per portar els malalts a la parròquia i se'ls administra el sagrament de la Unció.

• S'acompanya a la missa dominical a algunes persones que per si mateixes no poden arribar fins a la parròquia.

• Es resa el rosari tots els dies abans de la missa, a les 18:30 h per les necessitats de les persones que tenen dificultats de salut.

• Es participa en Activitats Pastorals, organitzades per la Pastoral de la Salut a nivell diocesà.

• S'ofereixen Eucaristies per als difunts que són visitats durant l'any.

____________________________________________________________________

ACTIVITATS

XV Trobada diocesana de pastoral de la Salut

Hospital general de Catalunya feebler 22 de 2020

 

IMG_0445.jpg
IMG_0462.JPG