APOSTOLAT DE L'ORACIÓ
ADORACIÓ EUCARÍSTICA
CENTRALITAT DE LA PREGÀRIA A LA PARRÒQUIA

Es recomana vivament la devoció privada i pública vers la Santíssima Eucaristia, ja que el sacrifici de Crist significat en la celebració de la Santa Missa és font i cimal de tota la vida cristiana. A la nostra Parròquia oferim el següent horari:

 

Horaris

Cada dijous, de 19’30h a les 20’15h.

El desig ardent de la felicitat, arrelat profundament als cors humans, s’uneix sempre amb el desig d’obtenir l’alliberament de les malalties i de rebre el significat d’allò que s’experimenta. La pregària és l’elevació de l’ànima a Déu o la petició a Déu de béns convenients, essent-ne la base la humilitat. Dos modalitats de pregària pública oferim a a la nostra Parròquia: adoració eucarística i el rés del Sant Rosari.

GRUP DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS SACERDOTALS (SANT ROSARI)

El Rosari de la Verge Maria, difós gradualment al segon mil·lenni de l’era cristiana sota l’impuls de l’Esperit Sant, és una pregària molt preuada pels Sants i fomentada pel Magisteri eclesial. Principalment perquè la contemplació de Jesucrist té en Maria un seu model insuperable.

 

Com a fruit de la Visita Pastoral de l'any 2016, el Sr. Bisbe, Mons. Josep Àngel Saiz, va establir el 1er grup establede pregària per les vocacions al ministeri sacerdotal. Cada dia a la nostra Parròquia els fidels preguen públicament el Rosari marià per tal que Déu beneeixi l'Església universal i la Diòcesi de Terrassa amb santes i abundoses vocacions al sacerdoci presbiteral.

Oferim, a continuació, l’horari parroquial de pregària conjunta del Rosari:

Horaris
Cada dia de la setmana: 18’30h.