OBJECTIU DEL DESPATX PARROQUIAL
ATENCIÓ PASTORAL

La parròquia ha d’oferir a tothom una bona atenció pastoral que ajudi a progressar en l’educació, la celebració i la vivència de la fe. Per això es tindrà molt en compte la situació personal de cadascú. Així es farà real allò que diu el Concili Provincial Tarraconense quan recorda que, «de cara a la progressió de la vida cristiana i sense rebaixar les exigències de l’Evangeli, cal, en qualsevol circumstància, que quedi ben manifesta la confiança en la bonesa i en la misericòrdia divines vers tots nosaltres en el nostre itinerari gradual vers Déu. És aquesta manifestació de bonesa i misericòrdia la que volem que presideixi la pastoral de les nostres diòcesis» (CPT 38).

Horari presencial

Dimecres: 19'30h a 21'00h.

Contactes:

Telèfon: 670 63 63 93

Mail:

parroquia@elroser.org